تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391شناسه محصول: 783758
موجود

دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10799تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391

دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391

دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391

+ 128 صفحه

PDF

فهرست


دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389شناسه محصول: 783250
موجود

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10799تومان

برچسب ها :

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389

56 صفحه

PDF

فهرست


دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهرشناسه محصول: 782440
موجود

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20132تومان

برچسب ها :

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهر

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهر

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389 

+ 422 صفحه

+ شامل نقشه 

+ pdf

فهرست

 1. مطالعات مدیریت شهری
 2. خصوصیات کالبدی شهر
 3. خصوصیات کالبدی شهر

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهرشناسه محصول: 782441
موجود

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20132تومان

برچسب ها :

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهر

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهر

دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389 

+ 302 صفحه

+ شامل نقشه 

+ pdf

فهرست

 1. بررسی طرحهای فرادست
 2. تاریخچه روند رشد شهری
 3. خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
 4. مطالعات جمعیتی
 5. مطالعات اقتصادی

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389شناسه محصول: 782384
موجود

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11999تومان

برچسب ها :

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389

57 صفحه

PDF

فهرست


دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389شناسه محصول: 782385
موجود

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389

78 صفحه

PDF

فهرست


دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389شناسه محصول: 782386
موجود

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11999تومان

برچسب ها :

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389

دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389

95 صفحه

PDF

فهرست

 


دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDFشناسه محصول: 779959
موجود

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10799تومان

برچسب ها :

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF

+ 37 صفحه

+ pdf قابل کپی 

 

فهرست

7-3 - بررسي ميزان تحقق پيشنهادات طرح جامع و تفصيلي شهر گرگان .............................................................................. 1
-1- بررسي ميزان تحقق جمعيت پذيري و توزيع تراكم جمعيتي طرح جامع و تفصيلي . ............................................ 4 7-3
1-1- - بررسي ميزان تحقق جمعيت پذيري .......................................................................................................... 4 7-3
2-1- - بررسي تحقق توزيع و تراكم جمعيتي پيشنهادي طرح تفصيلي ................................................................. 5 7-3
-2- بررسي تحقق توسعه كالبدي . .............................................................................................................................. 15 7-3
1-2- - موانع توسعه . ........................................................................................................................................... 15 7-3
2-2- - گرايشات توسعه ..................................................................................................................................... 15 7-3
3-2- - امكانات توسعه ....................................................................................................................................... 16 7-3
-3- بررسي ميزان تحقق كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع و تفصيلي قبلي شهر گرگان . ..................................... 21 7-3
1-3- - بررسي ميزان تحقق كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع و تفصيلي ...................................................... 21 7-3
2-3- - بررسي ميزان تحقق سازمان فضائي پيشنهادي ......................................................................................... 25 7-3
-4- بررسي ميزان تحقق شبكه معابر پيشنهادي طرح جامع و تفصيلي . ......................................................................28 


دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDFشناسه محصول: 779962
موجود

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10800تومان

برچسب ها :

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF

دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF

+ 43 صفحه

+ pdf قابل کپی 

 

فهرست

-5-3 امكانات مالي، اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر ............................ 1
-1- منابع درآمدي شهرداري ........................................................................................................... 1 5-3
-2- امكانات مالي و فني شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر .................................................. 2 5-3
1-2- - امكانات مالي و فني شهرداري ............................................................................................. 2 5-3
2-2- - امكانات مالي و فني ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر ........................................................... 2 5-3
-3- چگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر در گذشته، و امكان تغييرات 5-3
آن در آينده .................................................................................................................................... 4
-4- امكانات تامين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر ................................ 10 5-3
-5- امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليت هاي عمراني شهر ......................................................... 14 5-3
-6- امكانات و مشكلات جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه برنامه ريزي و اجراي 5-3
طرح هاي عمراني شهر، به منظور تجهيز شهرداري و ساير سازمان هاي مربوط ..................................................... 17
-7- چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و ساير 5-3
سازمان هاي موثر در عمران شهر ......................................................................................................... 17
1-7- - قوانين مربوط به عمران شهر ............................................................................................. 18 5-3
2-7- - ساير قوانين و آيين نامه ها ...............................................................................................


تکنیکهای رفتاری در آموزش اتیسم (پروتکل درمان اتیسم)شناسه محصول: 779919
موجود

تکنیکهای رفتاری در آموزش اتیسم (پروتکل درمان اتیسم)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10532تومان

برچسب ها :

تکنیکهای رفتاری در آموزش اتیسم (پروتکل درمان اتیسم)

تکنیکهای رفتاری در آموزش اتیسم (پروتکل درمان اتیسم)

تکنیکهای رفتاری در آموزش اتیسم

تکنیکهای کاربردی در آموزش و بهبود رفتار کودکان مبتلا به اتیسم به همراه توضیحات کامل و مرحله به مرحله

مناسب درمانگران اتیسم

50 صفحه- pdf

ترجمه اي از کتاب The Me Bookنوشته پروفسور Lovaas

 

شامل:

انتخاب پاداش

تنبيه

محروم کردن

جبران اضافي

نشستن مناسب

سه دستور مهم براي آرام و بي حرکت ماندن دست ها

تعميم دهي درست نشستن

ايجاد توجه و تمرکز نگاه و هدايت آن

تقليد از کارهاي ساده

طبقه بندي اشياء ساده

تقليد صداها و کلمات

تقليد شتاب يا سرعت بيان صدا

مهارتهاي مناسب بازي کردن

نقاشي کشيدن

بازي کردن به صورت مستقل و انتخاب اسباب بازي

تعميم و نگهداري

مهارت هاي خودياري

مهارت پوشيدن

درك شىء (شناسايى اشياء)

معرفي بيان عمل

آموزش احساسات و عواطف

آموزش محبت

برنامۀ تصور كردن

معلم بازى

ايجاد رفتار خود به خودى (بدون كنترل)

برنامه اى جهت شناسايى رفتار اختيارى(خود به خود)

مشكلات ويژه

و

.

.

.

 


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDFشناسه محصول: 765212
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل  روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :345

فهرست

سناریونگاري: شناسایی سناریوهاي توسعه فضایی استان 1

-1-3-6 تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل دهی به وضع موجود استان 1

-1-1-3-6 ساختار جمعیت و مهاجرت 1

الف) روند تغییرات رشد جمعیت: تجزیه به عوامل اصلی 2

ب) روند تغییرات عناصر رشد طبیعی: گذار جمعیتی استان 4

ج) روند تغییرات جریا نهاي مهاجرتی 8

د) روند تغییرات ساختارسنی: پدیده پنجره جمعیتی 12

ه) نیرو محرکه رشد جمعیت 14

و) انفجار نیروي کار 17

-2-1-3-6 ساختار تولید (اقتصاد کلان) 21

-1-2-1-3-6 تحلیل کلان 21

-2-2-1-3-6 تحلیل ساختار بخشی تولید با استفاده از جدول داده- ستانده استانی 26

الف)شاخص پیوند پیشین 26

ب) شاخص پیوند پسین 27

ج) شاخص یکپارچگی 27

د) شاخص قدرت انتشار(قدرت انتشار اثر پیوند پسین) 27

ه) شاخص حساسیت (حساسیت ناشی از ارتباط پیشین) 28

و) شاخص پراکندگی 29

ز) طبقه بندي بخش ها بر اساس قدرت انتشار و شاخص حساسیت 29

ح) تحلیل شاخصها و ارتباطات بین بخشی 31

-3-2-1-3-6 بررسی وضعیت استان از نظر وضعیت فن آوري و تأثیر آن به عنوان یک نیروي پیش ران توسعه 47

-4-2-1-3-6 تعیین جایگاه اقتصادي استان در تقسیم کار ملی و صادرات کشور 58

-3-1-3-6 ساختار و الگوي حمل و نقل و ارتباطات 109

الف) حمل و نقل 109

الف- 1- عوامل اصلی و روندهاي شکل دهی به سیستم ارتباطات جاد هاي 109

1- شبکه هاي ارتباطی ملی و بین المللی 109 - الف- 1

2- محورهاي دروازه اي 111 - الف- 1

3- شبکه راه هاي کلان درون استانی 115 - الف- 1

الف- 2- عوامل اصلی و روند هاي شکل دهی به سیستم ارتباطات ریلی 118

الف- 3- عوامل اصلی و روند هاي شکل دهی به سیستم ارتباطات هوایی 120

الف- 4- عوامل اصلی و روندهاي شکل دهی به سیستم ارتباطات دریایی 122

الف- 5- جمع بندي الگوي حمل و نقل استان 125

ب) ارتباطات 126

ب- 1- پست 126

ب- 2- مخابرات 130

ب- 3-خدمات فناوري اطلاعات 144

ب- 4- کیفیت و گستره پوشش صدا و سیما و ارتباطات رادیویی و فرکانسی 147

-4-1-3-6 ساختار تولید و مصرف انرژي 157

الف) طرح مسأله 158

ب) توسعه و مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه 159

ج) رشد اقتصادي و مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه 160

د) شناخت وضعیت درونی و بیرونی ساختار انرژي در ایران 161

د- 1- نفت 161

د- 2- گاز طبیعی 161

د- 3- زغال سنگ 161

د- 4- برق 162

د- 5- مصرف نهایی انرژي 162

د- 6- سهم هر یک از حام لهاي انرژي در مصرف نهایی 163

ه) بررسی رابطه تجربی بین رشد اقتصادي و رشد انرژي در ایران 164

و) ساختار تولید و مصرف انرژي، استحصال و شبکه انتقال آب در استان مازندران 166

و- 1- برق 166

1- تحلیل وضعیت مراکز عمده تولید برق (ظرفیت تولید، میزان تولید، سهم تولید برق به تفکیک نوع ن یروگاه - و- 1

نسبت به کل کشور) 166

2- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق (به تفکیک نوع ولتاژ، مبدأ و مقصد) 167 - و- 1

3- تحلیل مصرف برق (به تفکیک بخش هاي خانگی، صنعتی، کشاورزي، تجاري و سایر) 168 - و- 1

4- مبادلات انرژي الکتریکی (میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبدأ- مقصد) 168 - و- 1

5- جمع بندي 169 - و- 1

و- 2- گاز 169

1- تحلیل مراکز عمده تولید گاز (میادین و پالایشگاه) 170 - و- 2

2- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه گاز طبیعی 170

- مصرف گاز به تفکیک بخش هاي مصرفی 171 - و- 2

4- تحلیل میزان مبادلات گاز طبیعی 171 - و- 2

و- 3- نفت و فرآورده هاي نفتی 171

1- تحلیل مراکز عمده تولید نفت و فرآوردههاي نفتی (ذخایر دریاي مازندران) 172 - و- 3

2- تحلیل میزان دسترسی مناطق استان به شبکه نفت و فرآورد ههاي عمده نفتی 172 - و- 3

3- مصرف (به تفکیک بخش هاي مختلف) 174 - و- 3

4- تحلیل میزان مبادلات نفت و فرآورده هاي عمده نفتی (میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبدأ، مقصد و نوع - و- 3

وسیله انتقال) 174

و- 4- انرژي هاي نو 174

1- انرژي زیست توده 175 - و- 4

2- انرژي خورشیدي 175 - و- 4

3- نیروگاه هاي برق آبی 176 - و- 4

4- سایر انرژي ها 177 - و- 4

و- 5- فعالیت هاي استحصال و شبکه انتقال آب 177

1- بررسی و تحلیل روش هاي استحصال آب در استان مازندران 177 - و- 5

2- بررسی و تحلیل توان حوضه هاي انتقال دهنده و گیرنده (حجم آبدهی) و تعیین مصارف آنها 179 - و- 5

3- بررسی و تحلیل بیلان آب برحسب زیر حوض هها دشت ها 180 - و- 5

4- بررسی ظرفیت ذخیره سازي آب 181 - و- 5

5- سدها و شبکه هاي آبیاري و زهکشی 182 - و- 5

6- تحلیل مدیریت جامع آب 182 - و- 5

-5-1-3-6 ساختار و الگوي نظام سکونتگاهی (شهري و روستایی) 186

الف) ساختار و الگوي نظام سکونتگاهی شهري 186

ب) ساختار و الگوي نظام سکونتگاهی روستایی 190

-6-1-3-6 ساختار و الگوي تحولات اجتماعی و فرهنگی 194

الف) مقدمه 194

ب) نسبت جامعه و فرهنگ با توسعه 197

ب- 1- فرهنگ توسعه 198

ب- 2- توسعه فرهنگ 198

ب- 3- توسعه برخی ارزشهاي فرهنگی 199

ب- 4- توسعه فرهنگی 199

پایداري 200

ج- 1- پایداري زیست محیطی 200

ج- 2- پایداري انسانی 200

ج- 3- پایداري اجتماعی 201

ج- 4- پایداري سیاسی- امنیتی 201

ج- 5- پایداري منافع محلی 202

ج- 6- جمع بندي چارچوب مفهومی 202

د) وضع فرهنگ توسعه 203

ه) وضع توسعه فرهنگ 208

و) وضع توسعه برخی ارزشهاي فرهنگی 220

ز) وضع توسعه فرهنگی 222

ح) وضع سرمایه اجتماعی 225

ط) وضع پایداري و زیستپذیري 233

-7-1-3-6 ساختار نظام تصمیم گیري 237

-1-7-1-3-6 بررسی نقش افراد مؤثر در تصمی مگیري کلان استان 239

الف) بررسی و تحلیل مشخص ههاي استانداران مازندران 239

ب<

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdfشناسه محصول: 765213
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14399تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :275

 

فهرست گزارش

 

فصل ششم: تبیین چشم انداز و طراحی سناریوي توسعه فضایی استان 1

الف) عقلانیت مسئله 1

الف- 1- مسئله محتوایی 2

الف- 2- مسئله رویهاي 3

ب) طراحی چارچوب مواجهه 4

ب- 1- چارچوب محتوایی 5

1- سطوح محتوایی 5 - ب- 1

2- الزامات محتوایی منتج از مراحل توسعه منطقه اي و ملی 8 - ب- 1

ب- 2- چارچوب رویه اي 11

-1-6 شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین 14

-1-1-6 شناسایی مجموعه اهداف 16

-1-1-1-6 شناسایی اهداف برآمده از اسناد فرادست و موازي 16

-2-1-1-6 شناسایی اهداف برآمده از ارز شهاي جامعه مورد برنام هریزي 23

-3-1-1-6 شناسایی اهداف برآمده از اصول توسعه فضایی 24

-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین 25

-1-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار اقتصادي 27

الف) توسعه پایدار بخش کشاورزي در عرصه رقابت هاي بین بخشی اقتصاد منطقه. 27

ب) کنترل توسعه بخش گردشگري ب هعنوان الگویی پایدار و تغییر الگوي کنونی مبتنی بر کسب درآمد پایدار 28

ج) هدایت بخش صنعت به عنوان یکی از محورهاي پشتیبان توسعه فضایی استان 29

د) تحول بنیادین در ساختار خدمات استان به سوي خدمات دان شبنیان و برتر در مقیاس منطق هاي و خدمات بازرگانی

در مقیاس ملی و فراملی 29

-2 شناسایی اهداف بنیادین در محور حمل و نقل و ارتباطات: حمل و نقل- مخابرات 30 -2-1-6

-3-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور تولید و مصرف انرژي 33

-4-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار نظام سکونتگاهی: الگوي فضایی 33

-5-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار طبیعی، اقلیمی و زیست محیطی 34

-6-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار جمعیت و مهاجرت 35

-7-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور تحولات اجتماعی- فرهنگی 36

الف) هدف بنیادین ارتقاء زیست پذیري 37

ب) هدف بنیادین افزایش سرمایه اجتماعی 37

شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار تصمیم گیري 41

43 -2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار امنیت و دفاعی

-10-2-1-6 شناسایی اهداف بنیادین در محور ساختار فضایی 44

-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی- نهایی 46

-1-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش ساختار اقتصادي 47

الف) توسعه پایدار بخش کشاورزي در عرصه رقابت هاي بین بخشی اقتصاد منطقه 47

ب) کنترل توسعه بخش گردشگري ب هعنوان الگویی پایدار و تغییر الگوي کنونی مبتنی بر کسب درآمد پایدار 48

ج) هدایت بخش صنعت به عنوان یکی از محورهاي پشتیبان توسعه فضایی استان 49

د) تحول بنیادین در ساختار خدمات استان به سوي خدمات دان شبنیان و برتر در مقیاس منطق هاي و خدمات بازرگانی

در مقیاس ملی و فراملی 50

-2-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در محور ساختار حمل و نقل و

ارتباطات 52

الف) تقویت توان جابجایی انسان و کالا و ارتقاء ایمنی آن 52

ب) تقویت توان تولید، دسترسی و جابجایی اطلاعات 53

-3-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش تولید و مصرف انرژي 55

الف) توسعه انرژي هاي پاك دوستدار محیط زیست جایگزین انرژيهاي تجدیدناپذیر فسیلی 55

ب) تأمین پایدار انرژي مورد نیاز نظام توسعه منطق هاي 55

ج) مدیریت عقلانی مصرف انرژي 56

د) ایجاد شبکه دربرگیرنده و با فناوري بالاي توزیع انرژي 56

-4-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش ساختار نظام سکونتگاهی 58

الف) ایجاد تعادل در منابع محیطی  کالبدي در استان 58

ب) ارتقاء میزان انطباق و انعطاف پذیري فضایی 58

-5-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش ساختار طبیعی، اقلیمی و

زیست محیطی 61

الف) تأمین پایداري محیطی پشتیبان منابع طبیعی و محیط زیست در چارچوب توان ها و قیود محیطی سرزمین

-6-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش ساختار جمعیت

و مهاجرت 64

الف) توزیع متعادل جمعیت متناسب با فرصت ها و ظرفیت هاي توسع هاي در استان 64

ب) محدود نمودن توسعه مراکز زیست و استقرار جمعیت در مناطقی که از جنب ههاي امنیتی و دفاعی، حفاظت

از محیط زیست و حفاظت از میراث فرهنگی آسیب پذیرند 65

-7-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش اجتماعی  فرهنگی 67

الف) شبکه اهداف بنیادین و مقطعی براي هدف افزایش زیست پذیري 67

ب) شبکه اهداف بنیادین و مقطعی براي افزایش سرمایه اجتماعی 67

-8-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در بخش نظام تصمیم گیري 71

-9-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در محور ساختار ایمنی و دفاعی 74

الف) تقویت بازدارندگی فعال در استان 74

ب) تقویت پدافند غیرعامل 75

Error! Bookmark not defined. ج) تقویت سطح ایمنی استان

-10-3-1-6 تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی  نهایی در محور ساختار فضایی 77

الف) تقویت وتوزیع متناسب ساختار عناصر پهن هاي 77

ب) تقویت وتوزیع متناسب ساختار عناصر محوري 79

ج) تقویت وتوزیع متناسب ساختار عناصر کانونی 80

-2-6 تبیین چشم انداز کلان و مأموریت هاي استان 83

-1-2-6 جهت گیري هاي توسعه استان 83

-1-1-2-6 نقش و جایگاه استان در جغرافیاي اقتصادي و نظام تقسیم کار حوزه دریاي مازندران و عرصه فراملی 83

مقدمه 83

-2-1-2-6 چش مانداز توسعه منطقه (منطقه اي که استان در آن واقع شده است) 120

الف) سند ویژه توسعه فرابخشی ساماندهی سواحل کشور 120

ب) سند مقدماتی تقسیم کار ملی 121

ج) نظریه پایه توسعه ملی 122

د) سند توسعه استا نهاي شمالی 122

ه) طرح کالبدي منطقه ساحلی گیلان و مازندران 123

-3-1-2-6 نقش استان در تقسیم کار ملی 125

-4-1-2-6 نقش استان در تقسیم کار منطق هاي (همکاري هاي بین استانی) 128

-2-2-6 تخصص ها و اولویت هاي توسعه استان 130

-1-2-2-6 روند ها و گرایش تقسیم کار درون استانی 130

-2-2-2-6

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDFشناسه محصول: 765193
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :168

فهرست

تدوین برنامه اجرایی آمایش استان ............................................................................................. 1
-1-2-7 تشریح عناصر سطوح راهبردي و عملیاتی برنامه آمایش استان (در جداول) ....................................... 2
-2-2-7 تعیین طرح ها و پروژ ههاي اولویت دار .................................................................................... 46
-1-2-2-7 معیارهاي اولویت بندي برنام ههاي اجرایی ............................................................................ 46
-2-2-2-7 روش اولویت بندي برنام ههاي اجرایی................................................................................. 49
-1-2-2-2-7 اولویت بندي کلی ...................................................................................................... 49
-2-2-2-2-7 اولویت بندي بخشی (براساس مسئول اجراي برنام هها) ......................................................... 50
-3-2-2-7 زما نبندي برنامه هاي اجرایی ............................................................................................ 51
-3-2-7 تدوین برنامه عملیاتی پروگرامهاي اجرایی - نهادهاي مسئول/ نهادهاي همکار (برش هاي بخشی) ........ 65
-4-2-7 تدوین برنامه و نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز ..................................................................... 116
-1-4-2-7 ترسیم سناریوهاي محتمل رشد اقتصادي ........................................................................... 117
-2-4-2-7 روند تحولات بودجه عمرانی و بودجه جاري .................................................................... 123
-3-4-2-7 برآورد هزینه هاي مالی "پروژه هاي ویژه" طرح آمایش استان مازندران ................................... 132
-5-2-7 تدوین برنامه هاي اجرایی توسعه نواحی ( برش قلمرویی برنامه آمایش ) ...................................... 150
-1-5-2-7 برنامه هاي اجرایی توسعه فضایی در سطح استان ................................................................ 151
-2-5-2-7 برنامه هاي اجرایی توسعه فضایی در سطح نواحی سه گانه برنام هریزي ..................................... 159
-3-5-2-7 برنامه هاي اجرایی توسعه فضایی در سطح خرد نواحی شش گانه برنام هریزي ............................ 160


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDFشناسه محصول: 765195
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان 1394 

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :69

فهرست

طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان ......................................................................... 1
-1-1-7 تدقیق چارچوب راهبردي (راهبردها و سیاس تها) سناریوي برگزیده ................................................... 2
-2-1-7 پهنهبندي تفصیلی مناطق برنامهریزي فضایی مبتنی بر الگوهاي ه مپیوندي و همگنی.................................. 7
-1-2-1-7 تعیین و تدقیق خردنواحی برنام هریزي فضایی استان مازندران ........................................................ 8
-2-2-1-7 تعیین عملکرد خرد نواحی برنام هریزي فضایی ........................................................................ 19
-3-1-7 سازماندهی فضایی کانون هاي توسعه فضایی ............................................................................ 24
-1-3-1-7 سازماندهی فضایی مراکز سکونت ....................................................................................... 25
-2-3-1-7 سازماندهی فضایی مراکز فعالیت ........................................................................................ 33
-3-3-1-7 سازماندهی فضایی مراکز خدمات ....................................................................................... 35
-4-1-7 سازماندهی فضایی محورهاي توسعه فضایی .............................................................................. 39
-1-4-1-7 سازماندهی فضایی محورهاي عملکردي ............................................................................... 40
-2-4-1-7 سازماندهی فضایی محورهاي ارتباطی .................................................................................. 41
-3-4-1-7 سازماندهی فضایی محورهاي زیربنایی ................................................................................. 42
-4-4-1-7 سازماندهی فضایی محورهاي طبیعی .................................................................................... 43
-5-1-7 سازماندهی فضایی پهنه هاي توسعه فضایی ............................................................................... 47
-1-5-1-7 سازماندهی فضایی پهن ههاي مدیریت شهري و روستایی ............................................................. 50
-2-5-1-7 سازماندهی فضایی پهن ههاي محیطی و منابع طبیعی ................................................................... 53
-3-5-1-7 سازماندهی فضایی پهن ههاي سکونت، فعالیت و خدمات برتر ....................................................... 55
-6-1-7 جمع بندي: تصویر سازمان فضایی در چشم انداز توسعه استان ........................................................ 60


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDFشناسه محصول: 765205
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF

 

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :89

فهرست

طراحی ساختار فضایی (شکل بندي راهبردي) سناریوي توسعه فضایی ................................................ 1
-1-4-4-6 طراحی چگونگی انطباق و ارتباط فرااستانی ............................................................................ 12
-1-1-4-4-6 جایگاه و نقش فعالیتی ساختار فضایی منطقه در محیط ........................................................... 12
-2-1-4-4-6 موقعیت مکانی ساختار فضایی در محیط در برگیرنده و روابط فراسیستمی آن ................................ 13
-2-4-4-6 پهنه بندي ساختاري نواحی برنام هریزي فضایی مبتنی بر الگوهاي همپیوندي و همگنی.......................... 16
-1-2-4-4-6 پهن هبندي ساختاري نواحی برنام هریزي ............................................................................... 16
-2-2-4-4-6 منطق هبندي عملکردي نواحی برنام هریزي منطقه مازندران ......................................................... 26
-3-4-4-6 سازماندهی ساختاري مراکز سکونت، فعالیت و خدمات ............................................................. 30
-1-3-4-4-6 گونهبندي مراکز سکونت، فعالیت و خدمات ........................................................................ 30
-2-3-4-4-6 سلسله مراتب (سطح بندي) مراکز سکونت و خدمات ............................................................ 40
-3-3-4-4-6 سیاست فضایی مراکز سکونت، فعالیت و خدمات ................................................................. 46
-4-3-4-4-6 شبکه همکاري مراکز سکونت، فعالیت و خدمات .................................................................. 52
-4-4-4-6 سازماندهی ساختاري محورهاي عملکردي، ارتباطی، زیربنایی و طبیعی ........................................... 57
-1-4-4-4-6 گونه بندي محورهاي عملکردي، ارتباطی، زیربنایی و طبیعی .................................................... 58
-2-4-4-4-6 سلسله مراتب (سطح بندي) محورهاي عملکردي، ارتباطی، زیربنایی و طبیعی ................................ 63
-3-4-4-4-6 سیاست فضایی محورهاي عملکردي، ارتباطی، زیربنایی و طبیعی ............................................... 66
-5-4-4-6 سازماندهی ساختاري پهن ههاي سکونت، فعالیت، خدمات، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزي........... 70
-1-5-4-4-6 گونه بندي پهنههاي سکونت، فعالیت، خدمات، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزي .................... 70
-2-5-4-4-6 سلسله مراتب (سطح بندي) پهنه هاي سکونت، فعالیت ، خدمات ، محیط زیست ، منابع طبیعی و
کشاورزي .................................................................................................................................. 73
-3-5-4-4-6 سیاست فضایی پهن ههاي سکونت، فعالیت، خدمات، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزي .............. 75
-5-4-6 جمع بندي: تصویر ساختار فضایی توسعه فضایی استان (تصویر سازي تلفیقی سناریوي برگزیده) ............... 7


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDFشناسه محصول: 765207
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :127

فهرست

طراحی سناریوهاي توسعه فضایی استان ................................................................................... 1
-1-4-6 تعیین منطق (فضاي) سناریوهاي توسعه فضایی ....................................................................... 5
-1-1-4-6 تعیین و تحلیل مسأله کارایی و عدالت فضایی ........................................................... ٧
-2-1-4-6 تعیین چالش ها و عدم قطعیت هاي توسعه فضایی استان .............................................. ١١
-1-2-1-4-6 تحلیل وضعیت نیروهاي اصلی محرك توسعه بر اساس نیروهاي پیشران توسعه فضایی در استان
مازندران .............................................................................................................................. 11
-2-2-1-4-6 معرفی عناصر نسبتاً ثابت و معین در توسعه فضایی استان مازندران....................................... 41
-3-2-1-4-6 معرفی چال شهاي پیش روي توسعه فضایی استان مازندران................................................ 45
-4 معرفی عدم قطعیت هاي پیش روي توسعه فضایی در استان مازندران .................................... 50 -2-1-4-6
-3-1-4-6 تعیین اولویت هاي توسعه فضایی استان ................................................................ ٥٣
-1-3-1-4-6 اولویت هاي موضوعی توسعه فضایی استان ................................................................... 53
-4-1-4-6 ترسیم فضاي سناریو.................................................................................... ٦٢
63 ......................................... (AIDA) -1-4-1-4-6 معرفی فن تحلیل عرصه هاي تصمیم گیري مرتبط به هم
-2-4-1-4-6 ب هکارگیري فن تحلیل عرصه هاي تصمیم گیري مرتبط به هم ................................................ 66
-1-2-4-1-4-6 ترسیم عرصه هاي تصمیم گیري و عناصر سناریو در هر یک از عرصه ها ................................ 66
-2-2-4-1-4-6 ترسیم اختیارهاي باه مگردنیامدنی و اختیارهاي ممکن در هر یک از عناصر سناریو ................. 68
-3-2-4-1-4-6 تحلیل سازگاري اختیارهاي ممکن .......................................................................... 76
-2-4-6 معرفی و تبیین سناریوهاي توسعه فضایی ............................................................................ 89
-1-2-4-6 معرفی سناریوها و تبیین پیش فرضهاي حاکم بر هر یک از آنها ...................................... ٩٢
-1-1-2-4-6 سناریوهاي مبتنی بر توسعه بازارهاي داخلی .................................................................. 92
-2-2-4-6 تبیین الگوهاي شکل بندي فضایی هر یک از سناریوها ................................................. ٩٨
-3-2-4-6 تدوین چارچوب راهبردي سازماندهی فضایی جمعیت، فعالیت و خدمات در هر یک از سناریوهاي منتج
سازمان فضایی مبتنی بر اصول و ارزش هاي بنیادین آمایش سرزمین و توسعه پایدار SWOT از تحلیل استراتژیک
منطقه اي .......................................................................................................... ١٠٦
-3-4-6 ارزیابی و انتخاب سناریوي برگزیده توسعه فضایی................................................................ 113
-1-3-4-6 تبیین چارچوب ارزیابی و آزمون پابرجایی چارچوب راهبردي هریک از سناریوها .................. ١١٣
-1-1-3-4-6 تعریف راهبرد پابرجا ............................................................................................ 113
-2-1-3-4-6 تعریف فرآیند آزمون پابرجایی راهبردها ...................................................................... 115
-2-3-4-6 ارزیابی و آزمون پابرجایی چارچوب راهبردي هر یک از سناریوها .................................. ١١٦
-3-3-4-6 انتخاب سناریوي برگزیده توسعه فضایی ............................................................. ١٢٠


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDFشناسه محصول: 765209
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF

دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :126

فهرست

-4-3-6 استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1
الف) گام نخست، تبیین روند سازما نیابی فضا 1
ب) گام دوم، تبیین الگوهاي شکلی و محتوایی سازمان یابی فضایی 1
ج) گام سوم، تبیین الزامات منتج از الگوهاي سازمانیابی فضایی 1
د) گام چهارم، تبیین و تحلیل نقش الگوهاي صرفه هاي میدان فعالیت هاي اقتصادي در سازمان یابی فضایی استان 2
-1-4-3-6 تبیین روند سازمان یابی فضایی 2
-1-1-4-3-6 مقدمه 2
-2-1-4-3-6 تشریح پویای یهاي سیستم شهري: سازما نیابی فضایی چگونه و با چه الگوهایی روي میدهد؟ 2
نخست- شکل گیري شبکه در سطح دورن شهري: متروپول شبک هاي 3
یک- شکل گیري رابطه سلسل همراتبی یا تمرکز یافته 3
دو- از رابطه تمرکز یافته به رف تآمد مبادل هاي 4
سه- توسعه جریا نهاي تمرکززدا و شک لگیري شهر شبک هاي 4
دوم- شکل گیري شبکه در سطح بین شهري: شهر کریدوري و منطقه شهري چند مرکزي 6
-3-1-4-3-6 معرفی معیارهاي شناسایی روند سازمانیابی فضایی در استان مازندران 12
الف) شاخص سطحبندي اندازه شهرها 15
ب) شاخص رتبه اندازه 15
ج) شاخص مرکزیت 16
د) شاخصهاي سنجش روابط میان شهرها 17
ه) مکمل بودن نواحی عملکردي با شناسایی فعالی تهاي پایه و از طریق تعیین شاخص ضریب مکانی 20
و) سنجش سازوکارهاي رسمی و غیر رسمی همیاري در ساختار نهادي 20
-4-1-4-3-6 بکارگیري معیارهاي شناسایی روند سازمانیابی فضایی در استان مازندران 20
الف) شاخص اندازه شهرها 20
ب) شاخص رتبه اندازه شهرها در استان مازندران 21
ج) شاخص مرکزیت شهرها در استان مازندران 27
د) شاخصهاي روابط میان شهرها 29
د- 1- سنجش روابط واقعی عملکردي با شاخص قدرت پیوند 29
د- 2- سنجش پتانسیل روابط فضایی درونی 32
د- 3- سنجش تلفیقی روابط واقعی موجود میان شهرها در چارچوب نواحی عملکردي سیستم شهري 34
ه) مکمل بودن نواحی عملکردي در استان مازندران 34
و) سازوکارهاي رسمی و غیر رسمی همیاري در ساختار نهادي شهرهاي استان مازندران 42

6 تبیین الگوهاي شکلی و محتوایی سازمان یابی فضایی استان مازندران 43
-1-2-4-3-6 تبیین الگوهاي محتوایی سازمان یابی فضایی استان 43
الف) نحوه عمل پراکنش فضایی منابع طبیعی مورد بهره برداري (غیر کشاورزي) 46
ب) نحوه عمل وسعت نسبی حوزه مطلوب بوم شناختی 46
ج) نحوه عمل تعداد عملکردهاي مهم در سطوح ملی 47
د) نحوه عمل درجه تمرکز فرآیند تصمیم گیري 47
-2-2-4-3-6 تبیین الگوهاي شکلی سازمان یابی فضایی استان 50
الف ) بازشناسی الگوهاي کالبدي سازمان فضایی 50
الف- 1- الگوهاي کالبدي متمرکز 52
الف - 2- الگوهاي کالبدي پراکنده 55
الف- 3- الگوهاي کالبدي شبکه اي 57
ب ) تعیین الگوي کالبدي سازمان فضایی مازندران 60
-3-4-3-6 تبیین الزامات منتج از الگوهاي سازمانیابی فضایی 73
الف) مقدمه 73
ب) تبیین چارچوب مفهومی شناسایی الزامات منتج از الگوهاي سازما نیابی فضایی 74
-1-3-4-3-6 تبیین الزامات منتج از موقعیت مکانی منطقه مازندران در محیط پیرامون 77
-1-1-3-4-3-6 بستر طبیعی دربرگیرنده منطقه مازندران 77
الف) الزامات منتج از ساختار فضایی تحمیل شده توسط بستر طبیعی بر منطقه مازندران 77
الف- 1- الزامات منتج از الگوي کریدوري تحمیل شده توسط بستر طبیعی 78
1- الزامات منتج از الگوي کریدوري مرتبط با معیار رقاب تپذیري 78 - الف- 1
2- الزامات منتج از الگوي کریدوري مرتبط با معیار زیست پذیري 79 - الف- 1
3- الزامات منتج از الگوي کریدوري مرتبط با معیار پایداري محیطی 80 - الف- 1
الف- 2- الزامات منتج از الگوي چندمرکزي تحمیل شده توسط بستر طبیعی 81
1- الزامات منتج از الگوي چندمرکزي مرتبط با معیار رقاب تپذیري 82 - الف- 2
2- الزامات منتج از الگوي چندمرکزي مرتبط با معیار زیس تپذیري 84 - الف- 2
3- الزامات منتج از الگوي چندمرکزي مرتبط با معیار پایداري محیطی 85 - الف- 2
ب) الزامات منتج از قرار گیري منطقه بر پهنه مستعد به مخاطرات مح یطی مرتبط با سه مع یار رقاب ت پذ یري،
زیس تپذیري و پایداري محیطی 85
ج) الزامات منتج از قرار گیري منطقه در محدوده باارزش به لحاظ اکولوژیک مرتبط با سه مع یار رقاب ت پذ یري،
زیس تپذیري و پایداري محیطی 86

4-3-6 بستر ساخته شده دربرگیرنده منطقه مازندران 87
الف) الزامات بستر ساخته شده مرتبط با معیار رقاب تپذیري 90
ب) الزامات بستر ساخته شده مرتبط با معیار زیس تپذیري 90
ج) الزامات بستر ساخته شده مرتبط با معیار پایداري محیطی 91
-2-3-4-3-6 تبیین الزامات منتج از جایگاه و نقش فعالیتی منطقه مازندران در محیط 91
-1-2-3-4-3-6 تببین الزامات منتج از جایگاه و نقش فعالیتی موجود منطقه 91
الف) الزامات جایگاه و نقش موجود مرتبط با دو معیار رقاب تپذیري و زیس تپذیري 92
ب) الزامات جایگاه و نقش موجود مرتبط با معیار پایداري محیطی 92
-2-2-3-4-3-6 تببین الزامات منتج از جایگاه و نقش فعالیتی مورد انتظار از منطقه 93
الف) الزامات جایگاه و نقش مورد انتطار مرتبط با معیار رقاب تپذیري 95
ب) الزامات جایگاه و نقش مورد انتطار مرتبط با معیار زیس تپذیري 95
ج) الزامات جایگاه و نقش مورد انتطار مرتبط با معیار پایداري محیطی 96
-3-3-4-3-6 تبیین الزامات منتج از روابط فرامنطق هاي مازندران در محیط 96
الف) الزامات منتج از روابط فرامنطق هاي مرتبط با معیار رقاب تپذیري 100
ب) الزامات منتج از روابط فرامنطق هاي مرتبط با معیار زیس تپذیري 101
ج) الزامات منتج از روابط فرامنطق هاي مرتبط با معیار پایداري محیطی 101
-4-3-4-3-6 تبیین الزامات منتج از انطباق با مرحله توسعه 101
-5-3-4-3-6 جم عبندي الزامات منتج از الگوهاي سازما نیابی فضا 102
-4-4-3-6 تبیین و تحلیل نقش الگوهاي صرفه هاي میدان فعالیت هاي فضایی در سازمان یابی اقتصادي استان 107
پیوست 116
منابع 119


دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDFشناسه محصول: 765211
موجود

دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15599تومان

برچسب ها :

دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF

دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF

دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF

قابل کپی کردن

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه :330

فهرست

شناسایی پیش ران ها در هر یک از موضوعات محوري 1

-1-2-3-6 احصاء سیاست هاي کلان / ملی در هر یک از موضوعات محوري 1
الف) احصاء سیاس تهاي کلان / ملی – استانی مرتبط با ساختار جمعیت و مهاجرت 1
الف- 1- سیاست هاي کلان/ ملی 9
الف- 2- سیاس تهاي کلان/ استانی مرتبط با عوامل جمعیتی 14
ب) ساختار تولید (اقتصاد کلان) 22
ج) ساختار حمل و نقل و ارتباطات 30
ج- 1- ساختار حمل و نقل 30
1- سیاست هاي کلی نظام در خصوص حمل و نقل 30 - ج- 1
2- سیاست هاي کلی و ضوابط ملی آمایش سرزمین 31 - ج- 1
3- برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور 32 - ج- 1
37 4- چشم انداز استان مازندران در افق 1404 - ج- 1
5- سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه کشور (مصوب هیأت وزیران) 37 - ج- 1
1- اصلی ترین قابلیت هاي توسعه استان در زمینه حمل و نقل 38 -5- ج- 1
2- عمده ترین تنگناها و محدودیت هاي توسعه 38 -5- ج- 1
3- اهداف بلند مدت توسعه 38 -5- ج- 1
4- راهبردهاي بلند مدت 38 -5- ج- 1
5- سیاست هاي اجرایی 38 -5- ج- 1
6- اقدامات اولویت دار و محرك توسعه استان 39 -5- ج- 1
6- سند ملی توسعه بخش حمل و نقل زمینی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري - ج- 1
اسلامی ایران 40
40 7- اسناد سند چشم انداز حمل و نقل ریلی در افق 1404 - ج- 1
8- سند توسعه بخش حمل و نقل هوایی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري - ج- 1
اسلامی ایران 41
9- سند توسعه بخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري - ج- 1
اسلامی ایران 42
ج- 2- ساختار ارتباطات 43
د) ساختار تولید و مصرف انرژي 49
د- 1- سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسلامی ایران 51
د- 2- سیاس تهاي کلی نظام جمهوري اسلامی ایران 51

سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 52
د- 4- سند آمایش سرزمین 53
1- جهت گیري هاي اصلی آمایش ملی 54 - د- 4
2- راهبردهاي بخشی بلند مدت توسعه 55 - د- 4
1- آب 55 -2- د- 4
2- کشاورزي 57 -2- د- 4
3- محیط زیست و منابع طبیعی 58 -2- د- 4
4- انرژي 58 -2- د- 4
5 - جامعه روستایی 59 -2- د- 4
3- نظریه پایه توسعه استان مازندران 59 - د- 4
د- 5- سند توسعه استان هاي شمالی (گلستان- گیلان- مازندران) 59
د- 6- سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی سواحل کشور در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماع ی و فرهنگ ی
جمهوري اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور 63
ه) ساختار نظام سکونتگاهی (شهري و روستایی) 64
و) ساختار اجتماعی و فرهنگی 70
71 (1390- و- 1- موادي از فصل اول قانون پنجساله توسعه ( 1394
72 (1390- و- 2- موادي از فصل سوم قانون پنجساله توسعه ( 1394
ز) ساختار نظام تصمیم گیري 90
ز- 1- سیاس تهاي کلان ابلاغی توسط رهبري 90
1- سیاس تهاي کلی نظام اداري 92 - ز- 1
2- برنام ههاي تحول اداري کشور 94 - ز- 1
1- استقرار دولت الکترونیک 94 -2- ز- 1
2- عدالت استخدامی و نظام پرداخت 94 -2- ز- 1
3- ساماندهی نیروي انسانی 94 -2- ز- 1
4- تمرکز زدایی 95 -2- ز- 1
5- افزایش بهره وري و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 95 -2- ز- 1
6- سلامت اداري 95 -2- ز- 1
7- اصلاح ساختار و فرآین دها 95 -2- ز- 1
8- توانمند سازي و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی 95 -2- ز- 1
9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی 96

خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع 96 -2- ز- 1
ز- 2- سیاس تهاي برگرفته از طر حهاي فرادست 97
1- سیاس تهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 97 - ز- 2
2- سند آمایش سرزمین 98 - ز- 2
1-جهت گیري هاي عام ملی 98 -2- ز- 2
2- جهت گیري ویژه در مناطق غربی و شمالی کشور 99 -2- ز- 2
3- نظریه پایه توسعه استان مازندران 101 - ز- 2
4- سند توسعه استا نهاي شمالی (گلستان- گیلان- مازندران) 103 - ز- 2
ز- 3- مصوبات و تصمیمات اختصاصی دولت در ارتباط با استان مازندران 104
1- مصوبه در خصوص ایجاد سازمان عمران دریا و سواحل کشور 104 - ز- 3
2- تقسیمات کشوري 109 - ز- 3
3- رفع ممنوعیت حذف صنعت از استان مازندران 110 - ز- 3
ح) ساختار طبیعی و اقلیمی و چالش هاي محیط زیستی 112
ح- 1- طبیعی و اقلیمی 112
ح- 2- چال شهاي محیط زیستی 119
-2-2-3-6 شناسایی و احصاء پیش ران هاي اصلی در هر یک از موضوعات محوري 123
الف) ساختار جمعیت و مهاجرت 123
ب) ساختار تولید (اقتصاد کلان) 128
ج) ساختار حمل و نقل و ارتباطات 138
ج- 1- ساختار حمل و نقل 138
1- پیش ران هاي عام 138 - ج- 1
2- پیش ران هاي اختصاصی 140 - ج- 1
ج- 2- ساختار ارتباطات 142
د) ساختار تولید و مصرف انرژي 145
ه) ساختار نظام سکونتگاهی (شهري و روستایی) 148
بین مکانهاي مرکزي موجود در طبقات مختلف سلسله مراتب 149 « روابط سلسله مراتبی یک جهته » ه- 1- وجود
ه- 2- روابط افقی بین شهرهاي موجود در یک طبقه 153
و) ساختار اجتماعی و فرهنگی 163
و- 1- پی شرانهاي سرمایه اجتماعی 163
و- 2- پی شرانهاي روابط فرهنگ و توسعه

گسترش شهرنشینی 167 - و- 2
2- سواد در استان مازندران 170 - و- 2
3- توسعه آموزش عالی در استان مازندران 172 - و- 2
4- جمع بندي پی شرانهاي روابط توسعه و فرهنگ 174 - و- 2
و- 3- پی شرانهاي زیست پذیري 175
ز) ساختار نظام تصمیم گیري 178
ز- 1- تمرکز زدایی 180
ز- 2- یکپارچگی و انسجام 180
1- شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 181 - ز- 2
2- مجمع نمایندگان مجلس شوراي اسلامی استان مازندران 181 - ز- 2
ز- 3- تشکیل اتاق فکر معاونت برنامه ریزي استانداري مازندران 182
ز- 4- حذف بوروکراسی اداري 182
ز- 5- برنامه آمایش 183
184 ICZM ز- 6- سازمان عمران دریا و سواحل کشور و طرح
ز- 7- نیروهاي متخصص 184
ز- 8- مشارکت مردم 185
ز- 9- سازمانهاي مردم نهاد 186
ز- 10 - شفافیت و پاسخگویی 186
ز- 11 - کمیته انطباق شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 187
ز- 12 - نیروهاي بومی 187
ح) ساختار طبیعی، اقلیمی و چالش هاي محیط زیستی 189
ح- 1- ساختار طبیعی و اقلیمی 189
1- منابع آب 191 - ح- 1
2- اقلیم و آب وهوا 197 - ح- 1
ح- 2- ساختار چال شهاي محیط زیستی 200
1- جمعیت و قلمرو( عامل پیش ران) 202 - ح- 2
2- انرژي(عامل پیش ران) 203 - ح- 2
3- آب(پیش ران) 204 - ح- 2
4- پسماند(عامل فشار بر محیط زیست) 204 - ح- 2
5- فاضلاب (عامل فشار بر محیط زیست) 206

از دست رفتن تنوع زیستی(عامل فشار بر محیط زیست) 209 - ح- 2
7- حمل و نقل(عامل پیش ران) 210 - ح- 2
8- تخریب سرزمین و استفاده از آن(عامل فشار) 212 - ح- 2
9- بخش صنعت(عامل پیش ران) 214 - ح- 2
10 - کشاورزي( عامل پیش ران) 215 - ح- 2
11 - تغییر کاربري اراضی(پیش ران) 218 - ح- 2
-3-2-3-6 شناسایی الگوي تغییرات، اهمیت و احتمال وقوع پیش ران هاي توسعه 219
الف) ساختار جمعیت و مهاجرت 219
الف- 1- روش پی شبینی 219
الف- 2- مفروضات و سناریوها 221
الف- 3- نتایج 224
ب) ساختار تولید (اقتصاد کلان) 234
ج) ساختار حمل و نقل و ارتباطات 236
ج- 1- حمل و نقل 236
1- توسعه حمل و نقل 236 - ج- 1
1- در حمل و نقل جاده اي 236 -1- ج- 1
1- توسعه کریدورهاي جاده اي بین المللی 236 -1-1- ج- 1
2- توسعه سطح و طول شبکه هاي جاد هاي 237 -1-1- ج- 1
3- افزایش جابجایی مسافر و بار جاده اي 237 -1-1- ج- 1
2- حمل و نقل ریلی 238 -1- ج- 1
1- توسعه کریدورهاي ریلی 238 -2-1- ج- 1
2- توسعه خطوط ریلی 239 -2-1- ج- 1
3- افزایش جابجایی مسافر و بار ریلی 240 -2-1- ج- 1
3- حمل و نقل هوایی 240 -1- ج- 1
1- توسعه فرودگاه ها 240 -3-1- ج- 1
2- توسعه پروازها 241 -3-1- ج- 1
3- افزایش جابجایی مسافر و بار هوایی 242 -3-1- ج- 1
4- حمل ونقل دریایی 242 -1- ج- 1
1- توسعه بنادر 242 -4-1- ج- 1
2- توسعه خطوط و تعداد کشت یها 244

افزایش جابجایی مسافر و بار دریایی 244 -4-1- ج- 1
5- توسعه کاربرد سیستم هاي حمل و نقل هوشمند 244 -1- ج- 1
2- مساعدت پیش ران هاي عام 245 - ج- 1
ج- 2- ساختار ارتباطات 247
د) ساختار تولید و مصرف انرژي 249
ه) ساختار نظام سکونتگاهی (شهري و روستایی) 252
و) ساختار اجتماعی و فرهنگی 257
ز) ساختار نظام تصمیم گیري 263
ح) ساختار طبیعی، اقلیمی و چالش هاي محیط زیستی 265
ح- 1- طبیعی و اقلیمی 265
ح- 2- چالشهاي محیط زیستی 279
-4-2-3-6 تحلیل اثرات متقابل پی شرانها بر یکدیگر 283
-1-4-2-3-6 تحلیل اثرات متقابل موضوعی 284
-1-1-4-2-3-6 روابط پی شرانهاي سرمایه اجتماعی 284
-2-1-4-2-3-6 روابط پی شرانهاي روابط فرهنگ و توسعه 285
-3-1-4-2-3-6 روابط پی شرانهاي زیستپذیري 286
-4-1-4-2-3-6 روابط سه دسته پی شرانها در بخش اجتماعی و فرهنگی 286
-2-4-2-3-6 استنتاج اثرات فضایی پی شرانها بر یکدیگر 287
-3-3-6 جمع بندي پویایی هاي توسعه و نیروهاي پیش ران توسعه فضایی استان 289
-1-3-3-6 در محور ساختار تولید 289
-2-3-3-6 در محور حمل و نقل و ارتباطات 297
الف) حمل و نقل 297
ب) در محور ارتباطات 299
-3-3-3-6 در محور تولید و مصرف انرژي 301
-4-3-3-6 در محور ساختار نظام سکونتگاهی 303
-5-3-3-6 در محور ساختار طبیعی، اقلیمی و زیست محیطی 305
الف) ساختار طبیعی و اقلیمی 305
ب) ساختار زیست محیطی 308
-6-3-3-6 در محور ساختار جمعیت و مهاجرت 310
-7-3-3-6 در محور تحولات اجتماعی- فرهنگی 313


دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394شناسه محصول: 765133
موجود

دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10799تومان

برچسب ها :

دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی  استان البرز + word+ 1394

نوع فایل : word

تعداد صفحه : 61

 

فهرست

خلاصه گزارش پوشش گیاهی          1

1-1-2-3- پوشش گیاهی           5

1-1-2-3-1- بررسی کمی و کیفی مراتع استان البرز      11

1-1-2-3-2- پوشش مرتعی استان البرز به تفکیک شهرستان          24

1-1-2-3-3- یافته¬های مهم از پوشش مرتعی شهرستان‌های استان البرز  35

1-1-2-3-4- پوشش مرتعی استان البرز به تفکیک واحدهای هیدرولوژیک               37

1-1-2-3-5- برنامه احیا و اصلاح تیپ¬های مرتعی استان البرز  43

1-1-2-3-6- پوشش جنگلی طبیعی استان البرز               49

1-1-2-3-7- برنامه¬های توسعه و احیای فضای سبز      54

جمع¬بندی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید               56


دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394شناسه محصول: 764949
موجود

دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...)  استان البرز + word+ 1394

 

نوع فایل : word

تعداد صفحه : 244

 

فهرست

 

 

شبکه ارتباطات

1-3-3-1- شبکه ارتباطات

1-3-3-1-1- تحلیل میزان دسترسی، زمان ارسال و هزینه انجام خدمات پستی در نقاط شهری و روستایی

1-3-3-1-1-1- میزان دسترسی به شبکه پستی استان

1-3-3-1-1-2- زمان ارسال و هزینه انجام خدمات پستی

1-3-3-1-1-3- شاخص‌های اصلی پست استان

1-3-3-1-2- تحلیل خدمات مخابراتی در نقاط شهری و روستایی استان

1-3-3-1-2-1- تلفن‌های منصوبه، دایر و همراه

1-3-3-1-2-2- ضریب بهره‌برداری تلفن

1-3-3-1-2-3- ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه

1-3-3-1-2-4- تعداد روستاهای دارای دفاتر مخابراتی و ارتباط تلفنی

1-3-3-1-3- تحلیل خدمات فناوری اطلاعات

1-3-3-1-4- تحلیل کیفیت و گستره پوشش صدا و سیما و ارتباطات رادیویی و فرکانسی

1-3-3-1-4-1- درصد پوشش صدا و سیما

1-3-3-1-4-2- میزان تولیدات و پخش صداوسیمای استان

شبکه حمل‌ونقل

1-3-3-2- شبکه حمل‌ونقل

1-3-3-2-1- تحلیل دسترسی مراکز زیست و فعالیت استان به شبکه حمل‌ونقل و سطح‌بندی آن

1-3-3-2-1- 1- نقاط زیست و فعالیت عمده استان

1-3-3-2-1-2- شبکه حمل‌ونقل

1-3-3-2-1-3- برآورد زمان دسترسی مرکز استان به مراکز سکونتگاهی استان

1-3-3-2-1-3-1- درجه‌بندی راه‌ها

1-3-3-2-1-3-2- طبقه‌بندی راه‌ها (از نظر موقعیت توپوگرافی)

1-3-3-2-1-4- دسترسی سکونتگاه‌ها به شبکه راه‌ها

1-3-3-2-1-4-1- محاسبه شاخص دسترسی شبکه حمل‌ونقل در گروه حمل‌ونقل جاده‌ای

1-3-3-2-1-4- 2- محاسبه شاخص ظرفیت راه‌آهن

1-3-3-2-1-4-3- محاسبه ظرفیت و شاخص دسترسی راه‌های هوایی (فرودگاه‌ها)

1-3-3-2-1-4-4-محاسبه شاخص دسترسی نقاط

1-3-2-2-2- تحلیل دسترسی مراکز زیست و فعالیت‌های عمده استان به کریدورهای بین‌المللی

1-3-2-2-2-1- کریدور شمال – جنوب

1-3-3-2-2-2- کریدور شرق – غرب (جاده ابریشم)

1-3-3-2-2-3- کریدور تراسیکا (کریدور میانی اسکاپ)

1-3-3-2-2-4- کریدور آلتید

1-3-3-2-2-5- بزرگراه‌های آسیایی

1-3-3-2-2-6- کریدور جنوبی اسکاپ و یا کریدور سراسری TAR))

1-3-3-2-2-7- کریدور جنوبی آسیا

1-3-3-2-2-8- تعیین ساختار فیزیکی کریدورهای بین‌المللی در استان البرز

1-3-3-2-3- تحلیل ویژگی‌های شبکه حمل‌ونقل

1-3-3-2-3-1- حمل‌ونقل جاده‌ای (برسی وضعیت راه‌های استان به تفکیک نوع راه)

1-3-3-2-3-2- حمل‌ونقل هوایی

1-3-3-2-3-۳- حمل‌ونقل ریلی

شبکه انرژی

1-3-۳-۳- شبکه انرژی

۱-1-۳-۳-۱- برق

۱-۳-۳-۳-۱-۱- تحلیل مراکز عمده تولید برق (ظرفیت تولید، میزان تولید، سهم تولید برق به تفکیک نوع نیروگاه نسبت به کل کشور)

۱-۳-۳-۳-۱-۲- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق (به تفکیک نوع ولتاژ، مبدأ-مقصد)

1-2-1-3-3-3-1- شبکه توزیع برق استان

۱-۳-۳-۳-۱-۲-۲- دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق

۱-۳-۳-۳-۱-۳- تحلیل مصرف برق (به تفکیک بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر) (میزان مصرف هر یک از بخش‌های مصرفی و سهم هر یک نسبت به کل کشور و استان و ...)

1-3-3-3-1-3-1- تعداد مشترکین

1-3-3-3-1-3-2- میزان مصرف

1-3-3-3-1-3-3- توزیع جغرافیایی مصرف

1-3-3-3-1-3-4- برق روستایی

۱-۳-۳-۳-۱-۴- مبادلات انرژی الکتریکی (میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبدأ-مقصد)

۱-۳-۳-۳-۲- گاز

۱-۳-۳-۳-۲-۱- تحلیل مراکز عمده تولید گاز (میادین، پالایشگاه)

۱-۳-۳-۳-۲-۲- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه گاز طبیعی

۱-۳-۳-۳-۲-۳- مصرف (به تفکیک بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر) (میزان مصرف هر یک از بخش‌های مصرفی، سهم هر یک از بخش‌ها نسبت به کل کشور و استان و ...)

۱-۳-۳-۳-۲-۴- تحلیل میزان مبادلات گاز طبیعی

۱-۳-۳-۳-۳- نفت و فراورده‌های عمده نفتی

۱-۳-۳-۳-۳-۱- تحلیل مراکز عمده تولید نفت و فراورده‌های نفتی (میادین، پالایشگاه)

۱-۳-۳-۳-۳-۲- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه نفت و فراورده‌های عمده نفتی (ظرفیت، قطر لوله، مبدأ، مقصد)

۱-۳-۳-۳-۳-۳- مصرف (به تفکیک بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر) (میزان مصرف هر یک از بخش‌های مصرفی، سهم هر یک از بخش‌ها نسبت به کل کشور و استان و ...)

۱-۳-۳-۳-۳-4- تحلیل میزان مبادلات نفت و فراورده‌های عمده نفتی (میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبدأ-مقصد، نوع وسیله انتقال)

۱-۳-۳-۳-۴- انرژی‌های نو (پتانسیل‌های موجود به تفکیک هر یک از انرژی‌های نو، مقدار بهره‌برداری کنونی به تفکیک محل و شیوه بهره‌برداری)

۱-۳-۳-۳-6- تحلیل تأثیر شبکه‌ها و جریان‌های انرژی بر امنیت


logo-samandehi